Na co przysługuje dofinansowanie?

Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym
Wyłącznie w PLN
Wysokość kredytu musi stanowią co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania
Na okres co najmniej 15 lat
Oprócz nabywcy do kredytu mogą przystąpić członkowie jego rodziny (m. in. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i ich małżonkowie, ojczym, macocha, teściowie) oraz osoby trzecie. Może tak być tylko w sytuacji, gdy bez nich nabywcy nie będą mieli odpowiedniej zdolności kredytowej. Pomimo bycia współkredytobiorcami osoby „pomagające” nie zostaną współwłaścicielami kupowanego mieszkania. Nie muszą oni również spełniać warunków zapisanych w części

Kiedy można utracić dofinansowanie:

 • Kredytobiorcy, którzy skorzystali z dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą stracić całość lub część dopłaty.
 • Część dopłaty może zostać utracona, jeżeli po nabyciu nieruchomości z dopłatę nabywca w ciągu 5 lat od zakupu:
  – sprzeda je,
  – wynajmie lub użyczy to mieszkanie innej osobie,
  – zmieni sposób użytkowania na taki, który uniemożliwi zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  – zostanie właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości (wyjątkiem jest otrzymanie nieruchomości w spadku – wtedy nie tracimy dopłaty).
  – Nadpłaci kredyt

Nabywca będzie zobowiązany do zwrotu całej dopłaty wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli:

 • przedłożył podrobione lub nierzetelne dokumenty, poświadczył nieprawdę,
 • nie poinformuje BGK o sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości wsparcia.