Jakie są wysokości dopłat?

  • Dopłata wynosi 10% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób samotnych i małżeństw bez dzieci.
  • Dopłata wynosi 15% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób i rodzin wychowujących jedno dziecko (Dodatkowe 5 procent [obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego] przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne).
  • Dopłata wynosi 20% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób i rodzin wychowujących dwójkę dziecko (Dodatkowe 5 procent [obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego] przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne).
  • Dopłata wynosi 30% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób i małżeństw wychowujących co najmniej trójkę dzieci.