Co to jest MDM?

Najważniejsze informacje o programie Mieszkanie Dla Młodych

Celem programu MDM (Mieszkanie dla Młodych) jest wsparcie finansowe dla młodych osób oraz rodzin wielodzietnych chcących nabyć pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym, korzystających z kredytu hipotecznego.

Najważniejsze założenia programu MDM to:

 • Wsparcie realizowane jest poprzez dofinansowanie wkładu własnego kredytobiorców z puli funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Z programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać osoby do 35 roku życia dotyczy to singli i rodziny z max. dwójką dzieci w wieku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego z małżonków. (limit wieku nie dotyczy rodzin wychowujących min. trójkę dzieci)
 • Mieszkanie może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego.
 • Maksymalna powierzchnia użytkowa w przypadku:
  – singli i rodziny z max. dwójką dzieci nie może przekraczać 75 m² dla lokalu mieszkalnego oraz 100 m² dla domu
  rodzin wychowujących min. trójkę dzieci powierzchnia użytkowa może być o 10 m² większa zarówno w przypadku lokalu jak i domu.
 • Powierzchnia użytkowa brana do wyliczenia dopłaty w przypadku:

  – singli i małżeństwa z max. dwójką dzieci 50 m²

  – rodzin wychowujących min. trójkę dzieci 65 m²

Wysokość dopłaty

Dopłata wynosi 10% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób samotnych i małżeństw bez dzieci.
Dopłata wynosi 15% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób i rodzin wychowujących jedno dziecko (Dodatkowe 5 procent [obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego] przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne).
Dopłata wynosi 20% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób i rodzin wychowujących dwójkę dziecko (Dodatkowe 5 procent [obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego] przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne).
Dopłata wynosi 30% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania w przypadku osób i małżeństw wychowujących co najmniej trójkę dzieci.